Tahvo Sutela käsitteli lämpökarkaistuun turvalasiin, eristyslasiin ja palonsuojalasiin liittyviä standardeja ja CE-merkinnän ehtoja Valoaläpäisevien rakenteiden CE-merkintäseminaarissa 1.2.2012 Tampereen Hermiassa.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry/ Puutuoteteollisuus, Suomen Tasolasiyhdistys ry, Puuteollisuusyrittäjät ry ja Suomen Metallirakenneyhdistys ry järjestivät seminaarin yhteistyössä. Sinne oli kokoontunut noin 70 CE-merkinnästä kiinnostunutta alan ammattilaista.

Sutela esitteli laajasti rakennuslasien CE-merkintää. Hän esitteli erityisesti lämpökarkaistun turvalasin ja eristyslasin alkutestausta, sekä valmistajilta vaadittavia tuotannon sisäistä laadunvarmistusta ja sen edellyttämiä testejä.

Palonsuojalasien osalta Sutela painotti erityisesti korkeimman AoC1-luokan vaatimuksia ja korosti palonsuojalasien olevan oleellinen, mutta vain yksi osa palolta suojaavia osastoivia rakenteita. CE-merkintäjärjestelmä varmistaa omalta osaltaan rakenteiden toimivuuden, mikä on tärkeää ihmishenkien ja omaisuuden turvaamiseksi.

Lopuksi hän listasi toimenpiteet, miten alan yrittäjän tulee edetä selvittäessään omien tuotteittensa CE-merkintäprosessia. 
 
CE merkintä, nelipiste  CE-merkintä, palonsuoja