FIDIC korostaa, että konsulttien työllä on keskeinen merkitys yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehityksen aikaansaamisessa. Konsulttien tulee osaltaan jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Myös yhteiskunnan tulee osaltaan kunnioittaa ja luottaa heidän arvostelukykyynsä ja ammattitaitoonsa sekä palkita ne oikein. FIDICin koko jäsenkunta on seuraavien, yhteiskunnan luottamuksen arvoisten perusperiaatteiden takana:

Konsultin tulee:

Yhteiskunnalliset ja ammatilliset velvollisuudet
1. Hyväksyä ammatillinen vastuu yhteiskunnalle
2. Etsiä toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja
3. Jatkuvasti ylläpitää konsulttialan arvostusta ja mainetta

Pätevyys
4. Ylläpitää ammattitaitoaan erityisesti teknologian kehityksen, lainsäädännön ja liikkeenjohdon aloilla sekä palvella tilaajia huolellisesti, ahkerasti ja parhaalla mahdollisella taidolla
5. Pidättyä tarjoamasta sellaisia palveluita, joihin ei omaa riittävää pätevyyttä

Rehellisyys
6. Toimia tilaajan laillisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä suorittaa toimeksiannot rehellisesti ja uskollisesti

Puolueettomuus
7. Olla puolueeton antamissaan neuvoissa, arvioinneissa ja tekemissään päätöksissä
8. Tiedottaa tilaajalle kaikista toimeksiannon suorittamisessa ilmenevistä ristiriidoista
9. Olla tarjoamatta ja kieltäytyä vastaanottamasta palkkiota, joka
a) vaikuttaa konsultin valintaprosessiin tai
b) vaikuttaa konsultin riippumattomaan toimintaan

Oikeudenmukaisuus
10. Edistää pätevyyden perusteella tapahtuvaa konsultin valintaperiaatetta
11. Olla vahingossa tai tahallaan häiritsemättä muiden osapuolten liiketoimintaa tai
vahingoittamatta heidän mainettaan
12. Olla suoraan tai välillisesti pyrkimättä syrjäyttämään toista samaa toimeksiantoa suorittavaa konsulttia
13. Olla ottamatta toiselle konsultille annettua toimeksiantoa ilman yhteydenottoa kyseiseen konsulttiin ja ennen tilaajan päätöstä ja ilmoitusta toimeksiannon siirtämisestä
14. Tarkastaessaan toisten työsuorituksia suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti ja
oikeudenmukaisesti
15. Toimia hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa näiden selvittäessä mahdollisia
väärinkäytöksiä.

Hyväksytty 16.1.2012

Lasifakta Oy